Hvem er vi?

KF Skolen er et samarbeidsprosjekt mellom Backe Rogaland AS og Solbergsmarka Eiendom. 

Backe Rogaland AS er en lokal totalentreprenør som har spesialisert seg på næringsbygg, boligblokker, idrettsbygg og rehabilitering i totalentreprise. Selskapet arbeider tett sammen med kundene og er kjent for å levere svært god kvalitet til fornøyde kunder. Vi er sertifisert iht 9001, 45001 og 14001 standard.

Backe Rogaland AS er en del av Backe, som er blant Norges største entreprenører. Samlet er vi rundt 800 ansatte med en årlig omsetning på ca. 4 milliarder kroner.

Prosjekt KF Skolen vil i løpet av prosjektgjennomførelsen involvere ca 10 personer fra Backe Rogaland.

Besøkende og vareleveranse

Besøkende må melde seg på anleggskontoret som er plassert i sørvestre enden av byggetomten.

Varelevering skjer gjennom adgangkontrollert kjøre port

Riggområde

Tomtens byggeområde er inn gjerdet og har adgangkontrollerte inn/utganger. For og kunne komme inn på dette området må personen være registrert på anleggskontoret. Det er 2 innganger til byggeplassen, en for vareleveranser og en for arbeidere og besøkende med gyldig adgang. HMS informasjon finnes på anleggskontoret.

Aktivitetene

1. Etablering/Riggforberedelser:
Stangeland Maskin er engasjert som grave entreprenør og skal renske tomten og etablere riggområde. Byggegjerde vil fortløpende bli satt opp og gjort ferdig før utgraving av byggegrop kan begynne.

2. Graving:
Utgraving og tilbakefylling av byggegrop vil pågå løpende med betongarbeidene. Massene vil til stor del mellom lagres på byggetomten for gjenbruk.                                                            Normal arbeidstid for disse arbeidene er 07:00 til 15:00 (mandag-fredag).

3. Fundamentering og betongkonstruksjoner:
I denne fasen vil det pågå transporter med vareleveranser så som forskalingsutstyr, armering og betong for fundamentering, vegger og dekker. Arbeidene beregnes starte i begynnelsen av februar og pågå frem til medio mai.                                                                                                  Normal arbeidstid for disse arbeidene er 06:30 til 15:00 (mandag-fredag).

4. Tre element og tak elemen montering:
Montering av tre elementer  vil pågå fra juni frem til september. Tilltransport av Massiv tre elementer vil pågå løpende i hele perioden. det er beregnet ca 25-30 transporter for denne leveransen fordelt på 3mnd.                                                                                                               Normal arbeidstid for disse arbeidene er 07.00 til 19.00 (mandag-fredag), samt 08.00 til 15.00 (lørdag)

5. Fasade arbeid:
Utvendige fasadearbeider vil starte i slutten av juni og utføres parallelt med elementmonteringen. Arbeidene er beregnet og pågå frem til desember måned. Transporter før denne fasen er jevnlig varelevering av isolasjon og tre materialer etc. Normal arbeidstid for disse arbeidene er 07.00 til 15.00 (mandag-fredag)

 6. Innvendige arbeid:                                                                                                                                       De innvendige arbeidene vil starte i august og på gå frem til ferdigstillese medio juni-21. Diverse vareleveringer vil pågå jevnlig i hele perioden.                                                                Normal arbeidstid for disse arbeidene vil vare fra 06.30  til 16.00 (mandag-fredag). Kveld og helg arbeider vil kunne forekomme.

7. Utomhus arbeid:                                                                                                                              Utomhus arbeidene har planlagt start i begynnelsen av februar og vil avsluttes i juni/juli. transporter av masser, tre lekeutstyr etc. og bruik av anleggsmaskiner vil pågå jevnlig i denne perioden  . Normal arbeidstid for disse arbeidene er 07.00 til 15.00 (mandag-fredag)